Vragen over de opvoeding van je kind of je kinderen, elke ouder heeft ze. Meestal lost u die zelf op of samen met uw partner. Mocht dit niet lukken, dan is het fijn om te weten dat u met PrevoConsultancy altijd professionele hulp achter de hand heeft. Dit geldt uiteraard ook wanneer u alleen of samen met uw partner wilt praten over de problemen die u ervaart bij het opvoe­den van uw kind(eren).

Tijdens de opvoeding van uw kind kunt u  met de meest uiteenlopende vragen zitten. Een kind kan gedragsproblemen hebben of ongehoorzaam zijn. Een verandering in de gezinssituatie kan van invloed zijn op het kind. Denk aan scheiding, ziekte of overlijden van iemand uit het gezin. Een kind kan hierdoor problemen krijgen met leren, depressief worden, faalangst krijgen of agres­sief gedrag vertonen.

Hoe helpt u uw kind het beste? Wat is wijsheid? Marijke Habernickel helpt u graag, als klank­bord of bij het oplossen van concrete problemen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

Structuur aanbrengen

Het aanbrengen van meer structuur binnen de thuissituatie door duidelijke afspraken te maken, een dagritme vast te leggen tussen dat wat moet en dat wat mag. Een ‘must’ voor kinderen die thuis geen hand uitsteken, terwijl een ouder steeds in de weer is.

Gedragsproblemen

Het opstellen van een beloningssysteem om probleemgedrag aan te pakken. Denk aan zin­de­lijkheid, problemen op school, eet- of slaapproblemen bij opstandige of extreem drukke kin­de­ren.

Specifieke problemen

Het om leren gaan met emoties bij scheiding, seksueel misbruik, verwaarlozing, verlies van een dierbare, pesterij. Het doel is uw kind zo op te voeden dat hij weerbaar is, asser­tief en sociaal vaar­dig.

Te verwachte problemen

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer een situatie verandert, kan er samen met het kind een plannetje worden bedacht hoe hiermee om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de over­stap naar een andere school bij een verhuizing.

Boek Help Mijn Gezin Verzuipt - Marijke Habernickel

Opvoedingsvragen?

Bestel het boek ‘Help Mijn Gezin Verzuipt’ van Marijke Habernickel.

Adresgegevens

PrevoConsultancy

  • Hogendijk 21 Zaandam
  • 085-8882418
  • info@prevoconsultancy.nl
  • www.prevoconsultancy.nl

Volg Atelier Marijke op Facebook

Ontvang onze nieuwsbrief